!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Krokviksvägen gammal

På denna sida finns information om Intresseföreningen för Krokviksvägen (IfK)i form av olika dokument (se nedan, senast uppladdat med fet stil). IfK befinner sig tidvis i ett förhandlingsskede, och därför är det ibland önskvärt med viss sekretess. Ibland kommer därför viss information att utelämnas under vissa punkter. Sådana punkter benäms "utdrag" i punktens rubrik.
 
 
Protkoll från styrelsemöte 18 nov 2017
Protkoll från styrelsemöte 24 okt 2017
Information om entreprenadavtal mm
Protkoll från styrelsemöte 28 sept 2017
Protkoll från styrelsemöte 20 sept 2017
Protkoll från styrelsemöte 25 juni 2017
Protkoll från styrelsemöte 28 maj 2017
Protokoll från årsmötet för verksamhetsåret 2016-17
Protkoll från styrelsemöte 1 maj 2017
Verksamhetsberättelse 2016-17
Medlemsinfo inför årsmötet 2017
Förslag till budget för verksamhetsåret 2017-18
Blankett för medlemslån
Valberedningens förslag
Kallelse till årsmöte 2017
Protkoll från styrelsemöte 10 april 2017
Finansieringsplan IfK 170209 inskickad till Värmdö kommun
Protkoll från styrelsemöte 8 feb 2017
Protkoll från styrelsemöte 25 nov
Protkoll från styrelsemöte 22 okt
Protkoll från styrelsemöte 17 sept
Lägesredovisning 13 sept 
Protokoll från IfK medlemsmöte 20 augusti 
IfK - 2016-08-25.pdf - Information om mötet med Vattenfall mm.
Biotoper.mm Nämdö.pdf - Karta över nyckelbiotoper på Nämdö
Kallelse till extra medlemsmöte 20/8 2016
Information om vägsamfälligheter
Till Tjusviksborna.pdf - information om läget 2/8 2016
Protokoll från styrelsemöte 22/7 2016
Förteckning över styrelseledamöter i IfK
Stadgar för Intresseföreningen för Krokviksvägen beslutade 16/7 2016
Protokoll från konstituerande möte 16/7 2016
Namdovag.pdf - enkät till Tjusviksborna 2013

 

 

 

Dokument

170423 Valberedningens förslag IfK.pdf 2017-04-26
2017_11_18 IfK prot 17-9 justerat.pdf 2017-12-11
2017_10-24 IfK prot 17-8 justerat.pdf 2017-12-11
Till medlemmar i Intresseföreningen för Krokviksvägen.pdf 2017-11-01
2017_09-28 IfK prot 17-7 justerat.pdf 2017-10-01
2017_09_20 IfK prot 17-6_justerat_v2.pdf 2017-10-01
2017_05_28 IfK prot 17-4 justerat.pdf 2017-06-27
2017_06_25 IfK prot 17-5_justerat.pdf 2017-06-27
170502 Protokoll årsmöte IfK 2016-17 Justerat_scannat.pdf 2017-05-29
2017_05_01 IfK prot 17-3 justerat.pdf 2017-05-08
IfK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016-17.pdf 2017-04-29
IfK budget 2017-18.pdf 2017-04-26
2017_04_10 IfK prot 17-2 justerat.pdf 2017-04-13
IFK MEDLEMSINFO 2017-04-26.pdf 2017-04-26
IfK-prot_2017_02_08u.pdf 2017-02-19
Skuldebrev IfK.pdf 2017-04-26
Styrelse IfK.pdf 2016-08-03
KROKVIKSVÄGEN-STADGAR.pdf 2016-07-31
ÅRSMÖTE IfK 2017 kallelse.pdf 2017-04-13
Finansieringsplan IfK 170209.pdf 2017-03-06
IfK-Prot_2016_11_25_u.pdf 2016-12-22
IfK-Prot_2016_10_22.pdf 2016-10-31
IfK-Prot_2016_09_17.pdf 2016-09-24
IfK-Prot medlemsmöte 2016-08-20.pdf 2016-09-14
KROKVIKSVÄGEN 2016-09-13.pdf 2016-09-14
Biotoper.mm Nämdö.pdf 2016-08-28
IfK - 2016-08-25.pdf 2016-08-28
Till Tjusviksborna.pdf 2016-08-18
VÄGSAMFÄLLIGHET (1).pdf 2016-08-18
KALLELSE 2016-1B (2).pdf 2016-08-18
Protokoll styrelsemöte IfK nr 1 2016.pdf 2016-07-31
Protokoll konst möte IfK.pdf 2016-07-31
namdovag.pdf 2013-10-05