!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

Kulturvandring och motionslopp inviger den NYA KROKVIKSVÄGEN söndag den 15 Juli!

Publicerad: 2018-07-10 | Uppdaterad: 2018-07-11

 

Program och tider i dokumentet nedan!

Dokument

Kulturvandring och invigning Krokviksvägen 15 juli v2.pdf 2018-07-11

Vägen godkänd - invigning 15 juli

Publicerad: 2018-07-03 | Uppdaterad: 2018-07-03

Vid slutbesiktning fredagen den 29 juni blev den upprustade sträckan av Krokviksvägen godkänd. I protokollet, som publiceras på denna sida, finns några mindre anmärkningar, som kommer att åtgärdas under de närmaste dagarna. Det innebär fortsatt försiktighet vid användning av vägen, men efter den 6 juli ska där inte förekomma några tunga fordon. Ni som kör fyrhjuling, visa varsamhet och håll låg hastighet. Använd inte 4-hjulsdrift utom i Boddalsbacken och kör inte i samma spår. Eftersom det varit så torrt har vägen inte satt sig riktigt. Vi vill inte att det bildas vallar av grus, som gör det svårt för cyklister. 
 
Schaktet längs vägen med rör för Vattenfalls högspänningsledningar och vår egen fiber för bredband kommer tills vidare att vara bara delvis övertäckt. Det slutliga arbetet görs efter semestrarna i samband med att rören fylls med kabel och fiber. Då sker också slutbesiktningen för hela projektet och en uppsnyggning av marken kring vägen. 
 
Söndagen den 15 juli invigs den nya vägen med två evenemang. På förmiddagen kommer Hembygdsföreningen i samarbete med Östanviks gård att genomföra en kulturvandring, som omfattar vägen, 1700-talshuset i Krokvik och Tjusviks samfällighet. På eftermiddagen planeras ett motionslopp med start och mål i Hembygdsgården, som ska passera genom Tjusvik. De exakta tiderna, samlingsplatser och sträckning för motionsloppet kommer att publiceras på denna hemsida och på Facebook. 
Vi hoppas på fortsatt fint sommarväder för det evenemanget.
 
Styrelsen för Intresseföreningen vill också passa på att tacka för alla vänliga ord vi fått från gång- och cykeltrafikanter och ett särskilt tack till de fastighetsägare i Tjusvik och Norrängen, som ställt upp med lån för att klara likviditeten i samband med upprustningen.
Sånt värmer!
 
Malcolm Dixelius
 

Midsommarhälsning från Krokviksvägen

Publicerad: 2018-06-21 | Uppdaterad: 2018-07-13

Lagom till midsommar har nu arbetet med Krokviksvägen avslutats. Den stora dumpern har lämnat området och det arbete som återstår gäller bara schaktet för högspänning och fiber. Även det arbetet ligger nere under själva midsommarhelgen, så den som vill gå, springa, cykla eller långdansa sig fram längs vägen - det är fritt fram fredag-söndag. 
Under nästa vecka ska schaktet täckas över. Det är möjligt att någon bit närmast Mastvägen blir kvar till senare. Till en början kommer det förstås att märkas att det ligger rör längs vägen, särskilt där de klamrats fast i berg och får en synlig täckning. Men vår förhoppning är att växtligheten efter några år ska skyla över det mesta. 
Tack vare det fina vädret har arbetet gått förhållandevis snabbt. Det regn som finns i prognosen för den här veckan är tråkigt för midsommarfirandet, men betänk hur bra det är för vägen! Den behöver packas och bli mindre dammig.
 
Fortsatt försiktighet nästa vecka, även om det är lite mindre fordon som jobbar på vägen. Agera på samma sätt som tidigare: sök ögonkontakt med föraren, så att han inte gör någon oväntad manöver.
Trevlig midsommar, önskar vi som jobbat med projektet!
Malcolm, Toomas, Staffan, Lars Fredrik med flera
 
PS Det stora gruslass som ligger i hamnen hör inte till vägen. Det är för privat bruk och ska fördelas på ett antal fastigheter i Tjusvik snarast möjligt.
 
Bilden: Byggledare Toomas i samspråk med Conny från Nordic Entreprenad, som gjort det stora grävjobbet under maj-juni. Bilden tagen i Boddalen, innan schaktet täcktes över.
 
   
    

DET GÅR VÄGEN!

Publicerad: 2018-05-29 | Uppdaterad: 2018-07-13

Upprustningen av Krokviksvägen går framåt med god fart. Det torra vädret i maj är en välkommen kompensation för blötan i april. Vägbyggarna har hunnit fylla upp alla blöthål, delvis tack vare den stora stenhögen på midsommarängen, som nu är i stort sett försvunnen. Det kommer fortfarande grusbåtar, men all upplastning av grus kommer att vara klar i god tid före midsommar. Vi siktar fortfarande på att få hela arbetet klart före juni månads utgång, men har gett vår entreprenör ett par veckors marginal för oförutsedda händelser. Framkomligheten har i alla fall ökat markant redan nu.
SE UPP FÖR TRÄD!
Men man ska självklart vara försiktig när man rör sig längs vägen. Särskilt under den närmaste veckan, när vi börjar lägga rör i ett schakt längs med vägen på dess östra och norra sida. Det innebär nämligen att ytterligare några större träd ska fällas. Extra varsamhet om ni hör en motorsåg!
Tack alla som har svarat på enkäten. Om någon glömt det - skicka in nu! Vi sammanställer alla svar och skickar till Lantmäteriet vid månadsskiftet.
Malcolm
 
    

Första skoptagen tagna!

Publicerad: 2018-05-07 | Uppdaterad: 2018-07-13

Nu har de första skoptagen tagits, och det den första biten har grovplanerats och schaktats för el- och fiberrör. Därmed krävs också några varningens ord, eftersom vägen nu har blivit arbetsplats.

Det innebär att hamnen och vägen från hamnen till pumphuset och vidare in längs Krokviksvägen kommer att trafikeras av tunga fordon. Ta ögonkontakt med föraren när du möter eller passerar tunga fordon för att undvika olyckor! Krokviksvägen kommer under upprustningen att delvis vara begränsat framkomlig. I en första fas kommer schaktning och utläggning av grovt material att ske, vilket kan innebära problem med barnvagnar etc. I hamnen kommer det tidvis att finnas stora grushögar - de är inte lämpliga lekplatser för barnen på grund av rasrisken.

Vid pumphuset:

Den första biten från pumphuset:

 

       

Inbjudan till en EU-dag på Nämdö

Publicerad: 2018-05-02 | Uppdaterad: 2018-05-02

Upprustningen av Krokviksvägen inledd

Publicerad: 2018-05-02 | Uppdaterad: 2018-07-13

I dag 2 maj etablerar sig Nordic entreprenad  i Tjusvik.