!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyheter

DET GÅR VÄGEN!

Publicerad: 2018-05-29 | Uppdaterad: 2018-05-29

Upprustningen av Krokviksvägen går framåt med god fart. Det torra vädret i maj är en välkommen kompensation för blötan i april. Vägbyggarna har hunnit fylla upp alla blöthål, delvis tack vare den stora stenhögen på midsommarängen, som nu är i stort sett försvunnen. Det kommer fortfarande grusbåtar, men all upplastning av grus kommer att vara klar i god tid före midsommar. Vi siktar fortfarande på att få hela arbetet klart före juni månads utgång, men har gett vår entreprenör ett par veckors marginal för oförutsedda händelser. Framkomligheten har i alla fall ökat markant redan nu.
SE UPP FÖR TRÄD!
Men man ska självklart vara försiktig när man rör sig längs vägen. Särskilt under den närmaste veckan, när vi börjar lägga rör i ett schakt längs med vägen på dess östra och norra sida. Det innebär nämligen att ytterligare några större träd ska fällas. Extra varsamhet om ni hör en motorsåg!
Tack alla som har svarat på enkäten. Om någon glömt det - skicka in nu! Vi sammanställer alla svar och skickar till Lantmäteriet vid månadsskiftet.
Malcolm

Första skoptagen tagna!

Publicerad: 2018-05-07 | Uppdaterad: 2018-05-07

Nu har de första skoptagen tagits, och det den första biten har grovplanerats och schaktats för el- och fiberrör. Därmed krävs också några varningens ord, eftersom vägen nu har blivit arbetsplats.

Det innebär att hamnen och vägen från hamnen till pumphuset och vidare in längs Krokviksvägen kommer att trafikeras av tunga fordon. Ta ögonkontakt med föraren när du möter eller passerar tunga fordon för att undvika olyckor! Krokviksvägen kommer under upprustningen att delvis vara begränsat framkomlig. I en första fas kommer schaktning och utläggning av grovt material att ske, vilket kan innebära problem med barnvagnar etc. I hamnen kommer det tidvis att finnas stora grushögar - de är inte lämpliga lekplatser för barnen på grund av rasrisken.

Vid pumphuset:

Den första biten från pumphuset:

 

 

Inbjudan till en EU-dag på Nämdö

Publicerad: 2018-05-02 | Uppdaterad: 2018-05-02

Upprustningen av Krokviksvägen inledd

Publicerad: 2018-05-02 | Uppdaterad: 2018-05-02

I dag 2 maj etablerar sig Nordic entreprenad  i Tjusvik.