!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

Din webbläsare är in- eller utzoomad (). Använd din webbläsares zoomfunktion för att återställa zoom-läge till 100%, alternativt tryck CTRL + 0.

MENY

SÖK

Samfällighet

Lantmäteriet satte den 6 mars igång processen att bilda en samfällighet för gemensamhetsanläggningen (GA) Krokviksvägen  med ett inledande informationsmöte. Alla fastighetsägare var kallade till detta. För att underlätta för lantmäteriet har IfK tagit på sig att sammanställa fastighetsägarnas synpunkter när det gäller omfattning och organisation av en samfällighet. Här hittar du dokument som ger underlag för ditt ställningstagande.  

Nu finns också en sammanställning av enkätsvaren här - se dokumentet Enkät Sammanställning

 

Dokument Innehåll
INFO OM BILDANDET AV GA KROKVIKSVÄGEN 2018-05-16.pdf Uppdaterad information om bildandet av GA Krokviksvägen
Sektionsindelning.pdf Examensarbete på lantmätarprogrammet som beskriver tillämpning av sektionsindelning 
Info 2017-12-17.pdf Tidigare utsänd information
INFO OM BILDANDET AV GA KROKVIKSVÄGEN 2018-05-02.pdf Information om bildandet av GA Krokviksvägen
   

Dokument

ENKÄT SAMMANSTÄLLNING.docx 2018-06-07
INFO OM BILDANDET AV GA KROKVIKSVÄGEN 2018-05-16.pdf 2018-05-16
INFO OM BILDANDET AV GA KROKVIKSVÄGEN 2018-05-02.pdf 2018-05-02
Sektionsindelning.pdf 2018-05-02
Info 2017-12-17.pdf 2018-05-02