!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grusningsprojektet

Grusningsprojektet är ett av två projekt för upprustningen av Krokviksvägen. Efter gjorda förberedelser (Förberedelseprojektet) ska vägen byggas upp med underbyggnad och slitlager och stabiliseras. Detta stöds av Värmdö kommun. I samband med vägbygget ska också rör för el- och fiberdragning läggas ner längs vägen. Detta sker i samarbete med Vattenfall och Stockholms Skärgårdsnät.

Genomförandet av projektet påbörjades i maj, och vägen godkändes vid slutbesiktning den 29 juni. Handlingarna från slutbesiktningen återfinns nedan.

 

Dokument

Utl 180629.pdf 2018-07-03
Närvarolista 180629.pdf 2018-07-03
Karta befintlig stig.pdf 2018-07-03
Inventering och uppmätning Krokviksstigen 170408 (1).pdf 2018-07-03