!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Grusningsprojektet

Grusningsprojektet är ett av två projekt för upprustningen av Krokviksvägen. Efter gjorda förberedelser (Förberedelseprojektet) ska vägen byggas upp med underbyggnad och slitlager och stabiliseras. Detta stöds av Värmdö kommun. I samband med vägbygget ska också rör för el- och fiberdragning läggas ner i vägen. Detta sker i samarbete med Vattenfall och Stockholms Skärgårdsnät.

Projektet beräknas starta i maj, och vara klart senast sista juni. Här kommer projektets framdrift att rapporteras i form av en procentsats (100 procent = klart).

 

Vecka Procent klart
23 85