!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förberedelseprojektet

 

Som en del i upprustningen av Krokviksvägen har IfK sökt bidrag till ett antal förberedande verksamheter, samlade i det s.k. Förberedelseprojektet. Förberedelserna omfattar:

  • Inköp av material (kross, rör och geotextilduk)
  • Transport av material till och på Nämdö
  • Etablering av maskiner, omlastning och grovplanering

Projektet har kostnadsberäknats till 1 021 250 kr, varav Leader Stockholmsbygd (som delfinansieras med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling)  och Värmdö kommun bidrar med vardera 500 000 kr, och IfK med resterande del.

Arbetena startade den 2 maj och är nu avslutade enligt plan. Därmed påbörjas det administrativa arbetet med slutredovisning till bidragsgivarna.