!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Förberedelseprojektet

 SIDAN ÄR UNDER KONSTRUKTION

 

Som en del i upprustningen av Krokviksvägen har IfK sökt bidrag till ett antal förberedande verksamheter, samlade i det s.k. Förberedelseprojektet. Förberedelserna omfattar:

  • Inköp av material (kross, rör och geotextilduk)
  • Transport av material till och på Nämdö
  • Etablering av maskiner, omlastning och grovplanering

Projektet har kostnadsberäknats till 1 021 250 kr, varav EU-fonden Leader och Värmdö kommun bidrar med vardera 500 000 kr, och IfK med resterande del.

Arbetena beräknas starta omedelbart efter påsk och vara avslutat senast vid midsommar. IfK kommer att rapportera framdriften av projektet i form av en procentsats (projektet färdigt = 100 procent)

Vecka % genomfört
13 0
   
   
   
   
   
   
Utskriftvänlig version