!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vägen godkänd - invigning den 15 juli

 
Kulturvandring och motionslopp inviger den NYA KROKVIKSVÄGEN söndag den 15 Juli! Se dokumentet nedan för program och tider! Obs ändrad tid för motionsloppet till kl 14 (pga VM-finalen i fotboll)!
 
 
 
 
Vid slutbesiktning fredagen den 29 juni blev den upprustade sträckan av Krokviksvägen godkänd. I protokollet, som publiceras på denna sida, finns några mindre anmärkningar, som kommer att åtgärdas under de närmaste dagarna. Det innebär fortsatt försiktighet vid användning av vägen, men efter den 6 juli ska där inte förekomma några tunga fordon. Ni som kör fyrhjuling, visa varsamhet och håll låg hastighet. Undvik 4-hjulsdrift och kör inte i samma spår. Eftersom det varit så torrt har vägen inte satt sig riktigt. Vi vill inte att det bildas vallar av grus, som gör det svårt för cyklister. 
 
Schaktet längs vägen med rör för Vattenfalls högspänningsledningar och vår egen fiber för bredband kommer tills vidare att vara bara delvis övertäckt. Det slutliga arbetet görs efter semestrarna i samband med att rören fylls med kabel och fiber. Då sker också slutbesiktningen för hela projektet och en uppsnyggning av marken kring vägen. 
 
Söndagen den 15 juli invigs den nya vägen med två evenemang. På förmiddagen kommer Hembygdsföreningen i samarbete med Östanviks gård att genomföra en kulturvandring, som omfattar vägen, 1700-talshuset i Krokvik och Tjusviks samfällighet. På eftermiddagen planeras ett motionslopp med start och mål i Hembygdsgården, som ska passera genom Tjusvik. De exakta tiderna, samlingsplatser och sträckning för motionsloppet kommer att publiceras på denna hemsida och på Facebook. 
Vi hoppas på fortsatt fint sommarväder för det evenemanget.
 
Styrelsen för Intresseföreningen vill också passa på att tacka för alla vänliga ord vi fått från gång- och cykeltrafikanter och ett särskilt tack till de fastighetsägare i Tjusvik och Norrängen, som ställt upp med lån för att klara likviditeten i samband med upprustningen.
Sånt värmer!
 
Malcolm Dixelius

 

 

 

 

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

Kulturvandring och invigning Krokviksvägen 15 juli v2.pdf 2018-07-11
Utl 180629.pdf 2018-07-03
Närvarolista 180629.pdf 2018-07-03
Karta befintlig stig.pdf 2018-07-03
Inventering och uppmätning Krokviksstigen 170408 (1).pdf 2018-07-03