!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vad händer när

SIDAN ÄR UNDER KONSTRUKTION

Här beskrivs pågående och planerade verksamheter. För att undvika kollisioner mellan olika aktiviteter måste alla som vill utnyttja Tjusviks hamn eller vägar anmäla detta till Malcolm Dixelius som har samordningsansvaret. Det kan gälla sjösättning/upptagning av båtar via rampen, slamsugning, transporter av byggnadsvirke etc. Du kan anmäla via formuläret nedan.

Pågående aktiviteter:

- Nedtagning av stolpar längs Krokviksvägen xx/xx - xx/xx

- Markförläggning av elledningar yy/yy - yy/yy

Planerade  aktiviteter

I nedanstående tabell (exempel) listas planerade verksamheter dag för dag den närmaste tiden. I dokumentet Utnyttjande av hamn och vägar i Tjusvik finns också fler dagar medtagna.

Dag Aktivitet Aktör Kontaktperson, tel
16/4 Maskintransport via rampen Vattenfall 070-xxxxxxx
17/4 Bortforsling av stolpar Skanova 070.yyyyyyy
18/4 Materialtrasporter NE 070-zzzzzzzz
20/4 Slamsugning Algers 070-zxzxzxzx
etc      
       

 

 

 

 

Dokument

Utnyttjande av hamn och vägar i Tjusvik.pdf 2017-12-19
Utskriftvänlig version