!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vad händer när

Här beskrivs pågående och planerade verksamheter. För att undvika kollisioner mellan olika aktiviteter måste alla som vill utnyttja Tjusviks hamn eller vägar anmäla detta till Malcolm Dixelius som har samordningsansvaret. Det kan gälla sjösättning/upptagning av båtar via rampen, slamsugning, transporter av byggnadsvirke etc. Du kan anmäla via formuläret nedan.

Arbetet med upprustningen av Krokviksvägen är i det närmaste klart. Den sista grustransporten äger rum på tisdag 12 april.

 

Lägesrapport den 7 april
 
I veckan har det varit syn av vägen med vår entreprenör och det innebär delvis ändrade planer för hur rören för Vattenfalls kablar ska läggas (och därmed även fibern). Vattenfalls rör står redan vid vattenverket. De är kraftiga och styva och alla parter är överens om att de inte går att schakta ner i vägen, även om man täcker med grus. Planen är nu att lägga alla rör vid sidan av körbanan och täcka över dem där det inte går att gräva ner dem. 
Tidsplanen har förskjutits ytterligare något. Den 23 april påbörjas markberedning av vägen, därefter tas telefonstolparna bort och den 3 maj börjar grusleveranser och det egentliga arbetet med att rusta upp vägen.
 
Den besvärliga vintern har också försenat arbetet längs den stora vägen på östra sidan och vid Mastvägen. Där görs nu en kraftsamling, vilket i sin tur kan påverka tidplanen för det fortsatta arbetet norrut från Tjusvik mot Krokvik/Krokudden och söder om Tjusvik i Norrängen/Solhaga. 
Sjökabel läggs i hela Nämdö skärgård under april månad.
 
Information om bildandet av en Gemensamhetsanläggning och IfK:s årsmöte den 13 maj kommer under den närmaste veckan.
/Malcolm

 

 

 

Genom att skicka samtycker du enligt dataskyddsförordningen att dina personuppgifter behandlas på hemsidan. Så här behandlas dina personuppgifter.

Dokument

Inbjudan EU-möte landsbygdsministern 2018-05-11, ver 03.pdf 2018-04-23
Utnyttjande av hamn och vägar i Tjusvik.pdf 2017-12-19