!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsinfo IfK

 
SIDAN ÄR UNDER KONSTRUKTION
På denna sida finns information om Intresseföreningen för Krokviksvägen (IfK)i form av olika dokument för deet senaste verksahetsåret (se nedan). IfK befinner sig tidvis i ett förhandlingsskede, och därför är det ibland önskvärt med viss sekretess. Ibland kommer därför viss information att utelämnas under vissa punkter. Sådana punkter benämns "utdrag" i punktens rubrik.
 
Här finns ocskå information om stadgar och styrelse samt om medlemsregistret.
 
Protkoll från styrelsemöte 18 nov 2017
Protkoll från styrelsemöte 24 okt 2017
Information om entreprenadavtal mm
Protkoll från styrelsemöte 28 sept 2017
Protkoll från styrelsemöte 20 sept 2017
Protkoll från styrelsemöte 25 juni 2017
Protkoll från styrelsemöte 28 maj 2017
Protokoll från årsmötet för verksamhetsåret 2016-17
Protkoll från styrelsemöte 1 maj 2017
Verksamhetsberättelse 2016-17
Medlemsinfo inför årsmötet 2017
Förslag till budget för verksamhetsåret 2017-18
Föreningens stadgar
Styrelseförteckning
Registerinformation

Dokument

Förteckning över medlemsinfo IfK.pdf 2017-12-21
2017_11_18 IfK prot 17-9 justerat.pdf 2017-12-11
2017_10-24 IfK prot 17-8 justerat.pdf 2017-12-11
Till medlemmar i Intresseföreningen för Krokviksvägen.pdf 2017-11-01
2017_09-28 IfK prot 17-7 justerat.pdf 2017-10-01
2017_09_20 IfK prot 17-6_justerat_v2.pdf 2017-10-01
2017_05_28 IfK prot 17-4 justerat.pdf 2017-06-27
2017_06_25 IfK prot 17-5_justerat.pdf 2017-06-27
170502 Protokoll årsmöte IfK 2016-17 Justerat_scannat.pdf 2017-05-29
2017_05_01 IfK prot 17-3 justerat.pdf 2017-05-08
IfK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016-17.pdf 2017-04-29
IfK budget 2017-18.pdf 2017-04-26
2017_04_10 IfK prot 17-2 justerat.pdf 2017-04-13
IfK-prot_2017_02_08u.pdf 2017-02-19
Styrelse IfK.pdf 2016-08-03
KROKVIKSVÄGEN-STADGAR.pdf 2016-07-31
Utskriftvänlig version