!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Krokviksvägen ny

 

SIDAN ÄR UNDER KONSTRUKTION

 

Intresseföreningen för Krokviksvägen (IfK) har nu tecknat entreprenadavtal för upprustningen av Krokviksvägen. Upprustningen förväntas starta senast i början av april. Dessutom kommer andra aktiviteter, som nedtagning av telestolpar längs vägen och markförläggning av elledningar i Tjusvik, att snart påbörjas. Allt detta ställer ökade krav på information, och för att möta dessa krav har vi förnyat webbplasten för Krokviksvägen. Den omfattar nu fem undersidor:

Föreningsinfo - protokoll, årsredovsning etc

Pågående och planerade arbeten - hur arbetet fortskrider samt vilka aktiviteter som kommer att ta hamn och vägar i Tjusvik i anspråk.

Förberedelseprojektet  - beskrivning av det EU-stödda förberedelsearbetet

Grusningsprojektet - beskrivning av grusning och kanaliseringsarbeten

Samfällighet - information inför bildande av samfällighet

 

Utskriftvänlig version