!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Krokviksvägen

 

Detta är webbplatsen för IfK, Intresseföreningen för Krokviksvägen

Intresseföreningen för Krokviksvägen (IfK) har nu tecknat entreprenadavtal för upprustningen av Krokviksvägen. Upprustningen förväntas starta senast i början av april. Dessutom kommer andra aktiviteter, som nedtagning av telestolpar längs vägen och markförläggning av elledningar i Tjusvik, att snart påbörjas. Allt detta ställer ökade krav på information, och för att möta dessa krav har vi förnyat webbplasten för Krokviksvägen. Den omfattar nu fem undersidor:

Föreningsinfo - protokoll, årsredovsning etc

Vad händer när - hur arbetet fortskrider samt vilka aktiviteter som kommer att ta hamn och vägar i Tjusvik i anspråk.

Förberedelseprojektet  - beskrivning av det EU-stödda förberedelsearbetet

Grusningsprojektet - beskrivning av grusning och kanaliseringsarbeten

Samfällighet - information inför bildande av samfällighet

IfK's entreprenör:

Nordic Entreprenad, Box 180, 13525 Tyresö

Tel 08-4595992, Orgnr 556697-5842