!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Krokviksvägen

 

Detta är webbplatsen för IfK, Intresseföreningen för Krokviksvägen

Intresseföreningen för Krokviksvägen (IfK) har tecknat entreprenadavtal för upprustningen av Krokviksvägen. Upprustningen startade den 2 maj. Andra aktiviteter, som nedtagning av telestolpar längs vägen och markförläggning av elledningar i Tjusvik, sker delvis parallellt. Allt detta ställer ökade krav på information, och webbplatsen för Krokviksvägen omfattar nu fem undersidor:

Föreningsinfo - protokoll, årsredovsning etc

Vad händer när - hur arbetet fortskrider samt vilka aktiviteter som kommer att ta hamn och vägar i Tjusvik i anspråk.

Förberedelseprojektet  - beskrivning av det EU-stödda förberedelsearbetet

         

Grusningsprojektet - beskrivning av grusning och kanaliseringsarbeten

Samfällighet - information inför bildande av samfällighet

Löpande information presenteras också på fliken Nyheter samt under fliken Lägesrapporter

IfK's entreprenör:

Nordic Entreprenad, Box 180, 13525 Tyresö

Tel 08-4595992, Orgnr 556697-5842