!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophämtning och avlopp

 

Sophämtning 2017 sker veckorna:
16, 18, 20, 22, 24–36, 38, 40, 42 och 45.

Grovsophämtning 2017:

17 juni kl 1500 - 1600

 

När det gäller avlopp finns info på följande länk: http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/enskiltavlopp.4.28a80d9d13dcb0f021b3c7.html

 

Utskriftvänlig version