!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Följande ordningsregler har tillkomit genom styrelsebeslut:

Till allas vår trevnad:

Motorfordonstrafik (typ tre- eller fyrhjuliga motorcyklar) är endast tillåten i samband med transport till eller från hamn.

Torra sopor, typ emballage, skall placeras i den särskilda lagringsboden som finns i hamnen. Matrester o d skall komposteras av varje hushåll

Byggsopor och större sopor typ kylskåp och spisar skall borttransporteras på tomtägares eget ansvar (se Kontaktinfo för lämplig hjälp)

Varje tomtägare skall tillse att ventilen för vattentillförsel vid tomtgränsen är i fungerande skick samt att den är avstängd när huset inte används.

Varje tomtägare är skyldig att tillse att rörledningar från ventilen vid tomtgränsen till huset samt anslutningar är i fungerande skick.