!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samfälligheten

Tjusviks samfällighet är belägen på Nämdös västra sida, invid Nämdöfjärden, och gränsar till Krokvik i norr och Norrängen i söder.

 

Historik

Tjusviks samfällighet omfattade ursprungligen 185000 kvm och varav 80000 kvm avsatts som tomtmark för 35 st. delägare i samfälligheten. Den c:a 105000 kvm samägda marken (allmänning) omfattade båt- och badplatsområde, vägar, vattentäkt och skogsområden. Efter tillkomsten 1976 av samfälligheten har succesivt den utökats med c:a 30000 kvm strand och vattentäktsområde.