!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Startsida

  Välkommen till Tjusviks samfällighets hemsida!

Information om Intresseföreningen för Krokviksvägen (IfK) finns under fliken Krokviksvägen, öppen för alla.

Nu händer det saker i Tjusvik! Här följer rapporter om vad som hänt och vad som är på gång.

2018-04-22 Y-bommarna ilagda!

Lägesrapport 2018-04-11

Idag kom Tjusviks nya transformatorstation med helikopter i närvaro av hela projektledningen från Vattenfall + ett filmteam från SVT. Gruppen har också gjort syn i Norrängen och ska försöka skynda på det arbetet.
 
Ändrade planer för vägen
 
I Tjusvik pågår fortfarande arbeten med el och fiber. Mest montering av kopplingsskåp och förberedelser för den nya transformatorstationen, som ska placeras intill den gamla (som sen tas bort).
Vägarna är framkomliga, men kladdiga nu när tjälen går ur marken.
 
I veckan har det varit syn av vägen med vår entreprenör och det innebär delvis ändrade planer för hur rören för Vattenfalls kablar ska läggas (och därmed även fibern). Vattenfalls rör står redan vid vattenverket. De är kraftiga och styva och alla parter är överens om att de inte går att schakta ner i vägen, även om man täcker med grus. Planen är nu att lägga alla rör vid sidan av körbanan och täcka över dem där det inte går att gräva ner dem. 
Tidsplanen har förskjutits ytterligare något. Den 23 april påbörjas markberedning av vägen, därefter tas telefonstolparna bort och den 3 maj börjar grusleveranser och det egentliga arbetet med att rusta upp vägen.
 
Den besvärliga vintern har också försenat arbetet längs den stora vägen på östra sidan och vid Mastvägen. Där görs nu en kraftsamling, vilket i sin tur kan påverka tidplanen för det fortsatta arbetet norrut från Tjusvik mot Krokvik/Krokudden och söder om Tjusvik i Norrängen/Solhaga. 
Sjökabel läggs i hela Nämdö skärgård under april månad.
 
Information om bildandet av en Gemensamhetsanläggning och IfK:s årsmöte den 13 maj kommer under den närmaste veckan.
/Malcolm
 
LÄGET I TJUSVIK 2018-03-12
 
Schaktningen på vägens västsida har nu nått fram till vägskälet där ledningen ”byter sida". På västra sidan om vägen har det varit stenigt och svårarbetat. Nu pågår arbetet på östra sidan längs med midsommarängen, där det går fort. Schaktet bör vara klart fram till Vattenverket under denna vecka. Nästa vecka läggs alla rör och ledningar på plats, innan schakten fylls igen. Röjningen i skogen är också i stort sett färdig. Det ser lugnt ut inför påskveckorna, innan vägarbetet börjar. Vattnet fungerar åter normalt.
 

 

/Malcolm

LÄGET I TJUSVIK 2018-03-03

Grävarna fortsätter idogt sitt arbete och schaktet är klart fram till Höglunds. I riktning söderut ligger fronten nu vid Brickstads (se bild nedan).

ISLÄGET:
Trots det kalla vädret har isen inte lagt sig på grund av stark vind. Det går fortfarande att komma till Tjusvik med taxibåt, även om tidtabellen inte fungerar. 
 
VATTNET:
Vid grävningen har en av värmekablarna till vintervattnet slitits av. Det drabbade familjen West, som fick en ispropp i sitt system mitt i veckan. Andra hus som eventuellt kan vara drabbade är Bergstedt, Hansson, Lind - kort sagt de som ligger på den sidan där det nya schaktet går fram. De fastigheter som ligger på samma sida som vintervattenledningen har fortfarande rinnande vatten. En montör ska komma ut under den kommande veckan och reparera den trasiga kabeln.
 
FIBER - OBS!
Eftersom så många i Tjusvik anmält sig till fiber har Nämdö fiber bestämt att dra fram fiber till samtliga fastigheter i Tjusvik. Det innebär att det går bra att närsomhelst anmäla sig till föreningen och få hjälp att ansluta sig till bredband. Det är fortfarande billigast att vara med från början, men det blir en minimal extrakostnad att ansluta sig i efterhand. Information finns på namdofiber.se
 
SKOGSHUGGNING
Under den närmaste veckan påbörjas troligen röjning längs Krokviksvägen - både i riktning sydost där vägen ska grusas och bakom Tjusvik norrut, där det hänger träd i telefonledningen.
 
Sagolikt vackert är att se ut över Nämdöfjärden med vita kobbar.
 

Det har varit en riktig sportlovsvecka i Tjusvik, med klassisk pulkaåkning i backarna. Här Melina och Kajsa i full fart. 

/Malcolm

Lägesrapport Tjusvik 2019-02-15

 Idag har grävfronten nått Hanssons soptunna. Passagen förbi Bergstedts var knepig och krävde att man hackade sig ner i urberget en bit. Schaktet ligger än så länge vid sidan av vägen. Elmontören Henke (se bilden) har anslutit för att sortera i kabelhärvorna och förbereda för inkoppling av ström. Om någon är orolig för detta kan jag lugna med att det inte kommer att bli några strömavbrott under vintern. Det blir först när elkabeln nått Skärvassa via en sjökabel från Krokudden. Rolf P har förtjänstfullt följt arbetet och sett till att allt utförs på ett ansvarsfullt sätt (se annan bild). Lägg också märke till det berg med sten som nu reser sig i ena änden av midsommarängen. Med lite annat fyllnadsmaterial kan det göra det möjligt för oss att jämna ut marken där så småningom.

 

Tidplan för arbetet:

Sportlovet (v. 9). Grävning kommer att pågå mellan trevägskorsningen och transformatorstationen, mycket trafik till Midsommarängen. Kanske påbörjas också skogsavverkning vid stigen bakom Tjusvik och längs Krokviksvägen. Skäl att vara försiktig. Däremot inga problem att gå till och från hamnen.

Påsk. Grävning i Tjusvik beräknas vara avslutad före påsk. Men samma arbetslag fortsätter att använda Tjusviks hamn, Midsommarängen och stigen bakom Tjusvik för arbetet att fortsätta dra kabel och fiber till Krokvik och Krokudden. Upplagring av grus för vägen börjar i hamnen. Direkt efter påsk (påsklovsveckan för Stockholmare) börjar arbetet med stigen. Under den första veckan handlar det troligen mest om rivning av den gamla telefonledningen och bortforsling av telefonstolpar. De kommer att skeppas ut från Tjusvik med samma transporter som för hit grus. Grustransporterna kommer att medföra en hel del vägbuller under ett stort antal arbetsdagar under hela vägbyggnadsperioden.

Påsk - Valborg. En arbetsintensiv period, både vägarbete och kabelarbete pågår under vardagar. Varningsskyltar kommer att finnas i skogen, men det ska vara fullt möjligt att gå hela tiden. 

Arbetsdagen . Då bör kabelarbetena vara avslutade, men arbetet med vägen pågår fortfarande. 

Midsommar. Vägentreprenören hoppas vara klar före midsommar. Arbetslagen är medvetna om att det är ett önskemål att vi ska kunna fira midsommar på sedvanligt vis, men viss material lär säkert finnas kvar (t.ex. material för utfyllnad).

/Malcolm

Henrik fixar elStenhög

 
Tjusvik 2018-01-30
Upplastning av materiel på Midsommarängen och i hamnen har pågått sedan en dryg vecka. I torsdags gjordes en noggrann uppmätning av vintervattenledningen för att inte riskera att den skadas av schaktningen. Idag finns ett färdigt schakt från korsningen ner till hamnen för fiber och elförsörjning. Huvudschaktet för högspänning, lokal el och fiber har påbörjats från vändplanen utanför Källbergs. Det kommer att följa vägen genom hela Tjusvik till vattenverket, där sedan vägbygget tar över. Under en övergångstid kommer högspänningskabeln att kopplas till kraftledningsgatan. Arbete i Tjusvik pågår måndagar-torsdagar. Ingenting är avstängt, framkomligheten är normal till och från hamnen, men begränsad just där schaktning pågår.
Inom kort påbörjas skogsröjning längs Krokviksvägen, ända från Mastvägen till Krokviken. Det är både för Vattenfalls transporter och för vägbygget. Iaktta försiktighet i skogen måndagar-torsdagar.
 

        

20 jan

Vattenfall har börjat förbereda markförläggningen av elnätet inom Tjusviks samfällighet. 

Så här såg det ut på midsommarplatsen den 20 jan:

Och såhär såg det ut i hamnen samma dag:

 

Kalender

Apr 2018
V Ti On To Fr
v13 1
v14 2345678
v15 9101112131415
v16 16171819202122
v17 23242526272829
v18 30

Anslagstavla

Inga anslag.

Pryltorg

Inga annonser.